Reconnecting to a radio station required

Katolickie Radio Zamosc

Katolickie Radio Zamosc
Like
report problem / update
Description
Katolickie Radio Zamość po raz pierwszy nadało swoją audycję 25 marca 1998 r. Już od 16 lat jesteśmy w Państwa domach. Nasza rozgłośnia stara się na bieżąco informować o najważniejszych wydarzeniach z życia Kościoła, stając się swego rodzaju „głosem” Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
Frequency
90.1 FM
Website
Reviews and comments
Recommended